Tuberkuliozės apžvalga Šilutės r. sav. 2019 m. – 2023 m.

Tuberkuliozė – pavojinga lėtinė infekcinė liga. Remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, ji yra trylikta pagrindinė mirties priežastis pasaulyje. Deja, Lietuvoje sergamumas tuberkulioze yra vienas didžiausių Europoje, todėl mokėti atpažinti šią ligą ir žinoti, kaip nuo jos apsisaugoti, ypač svarbu.

Kas yra tuberkuliozė ir kas ją sukelia?

  • Tuberkuliozė (TB) – gyvybei pavojinga infekcinė liga, dažniausiai pažeidžianti plaučius. Tuberkuliozės sukėlėjas – bakterijos Mycobacterium tuberculosis, plintančios oro lašeliniu keliu, kuomet aktyvia atvira tuberkuliozės forma sergantis žmogus čiaudi, kosti, kalba. Tuberkuliozė gali paveikti įvairius organus, tačiau 85 proc. atvejų stebima plaučių pažaida. Retesniais atvejais tuberkuliozės bakterija plinta krauju, limfa po visą organizmą.

Tuberkuliozės formos

  • Latentinė (neaktyvi) – užsikrėtę asmenys nejaučia tuberkuliozei būdingų simptomų, nėra pavojingi aplinkiniams. Nusilpus imuninei sistemai, latentinė forma gali pereiti į aktyvią tuberkuliozę.
  • Atvira (aktyvi) – sergantys asmenys jaučia turberkuliozei būdingus simtomus ir gali užkrėsti kitus asmenis oro lašeliniu būdu.

 

Tuberkuliozės paplitimas Šilutės rajono savivaldybėje 2019 m. – 2023 m.

Remiantis VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos Tuberkuliozės valstybės informacinės sistemos duomenimis 2023 m. Šilutės rajono savivaldybėje nustatyti 26 šios ligos atvejai, 2019 m. – 28 ligos atvejai, 2020 m. – 17 ligos atvejų, 2021 m. – 14 ligos atvejų, o 2022 m. – 13 ligos atvejų (1 pav.).

1 pav. Tuberkuliozės atvejų skaičius Šilutės r. sav., absoliučiais skaičiais (2019 m. – 2023 m.)

Lyginant 2022 m. ir 2023 m. sergamumą tuberkulioze, stebima didėjimo tendencija, šis rodiklis išaugo du kartus. Lietuvoje 2023 m. užregistruoti 723 tuberkuliozės atvejai, iš kurių 3,6 proc. Šilutės rajono savivaldybeje. Naujų užregistruotų TB atvejų 2023 m. skaičius padidėjo (22 tuberkuliozės atvejai), lyginant su 2022 m. (12 tuberkuliozės atvejai) (2 pav.).

2 pav. Nauji tuberkuliozės atvejai Šilutės r. sav. (2019 m. – 2023 m.)

Sergamumas tuberkulioze – tai naujai užregistruoti ligos atvejai ir recidyvai (t. y., atkryčiai, kuomet ligonis jau buvo išgydytas ir liga atsinaujino). Vertinant tuberkuliozės recidyvų skaičių Šilutės rajono savivaldybėje galime pastebėti šio rodiklio didėjimą, kadangi 2023 m. užregistruoti 4 tuberkuliozės recidyvų atvejai, 2019 m., 2020 m., 2021 m. po 2 atvejus, o 2022 m. – 1 atvejis (3 pav.).

3 pav. Tuberkuliozės (TB) recidyvų skaičius Šilutės r. sav. (2019 m. – 2023 m.)

Vaistams atspari tuberkuliozė yra ligos forma, kai bakterijos tampa atsparios paskirtiems vaistams. Tokios formos tuberkuliozė Šilutės rajono savivaldybėje nekinta, kadangi 2019 m., 2020 m., 2022 m. ir 2023 m. užfiksuota 2 atvejai, o 2021 m. užfiksuotas 1 atvejis (4 pav.).

4 pav. Daugeliui vaistų (DVA TB) ir AR (atspari Rifampicinui) atsparios tuberkuliozės atvejų skaičius Šilutės r. sav. (2019 m. – 2023 m.)

Tuberkuliozė vaikų tarpe nėra plačiai paplitusi, tačiau vis dar užregistruojami šios ligos atvejai. Šilutės rajono savivaldybėje vaikų sergamumas 0 – 17 m. tuberkulioze (A15 – A19) didėja, kadangi 2020 m. ir 2021 m. neaptiktas, 2019 m., 2022 aptiktas 1 ligos atvejis, o 2023 m. užfiksuoti 4 tuberkuliozės atvejai (5 pav.).

5 pav. Vaikų ( 0 – 17 metų ) tuberkuliozės (A15 – A19) atvejų skaičius Šilutės r. sav. (2019 m. – 2023 m.).

Tuberkuliozė yra sunki infekcinė liga, kuri gali turėti rimtų sveikatos pasekmių. Kai nesilaikoma prevencinių priemonių, ši liga gali sukelti daugybę komplikacijų. Prevencija yra geriau nei gydymas, todėl svarbu įgivendinti profilaktines priemones ir užtikrinti savo bei aplinkinių sveikatą (1 lentelė).

1 lentelė. Tuberkuliozės profilaktika.

TUBERKULIOZĖS PROFILAKTIKA

Skiepai nuo tuberkuliozės

Tuberkuliozės infekcija ypač grėsminga naujagimiams ir kūdikiams bei vaikams iki 5 metų dėl pilnai nesusiformavusio imuniteto. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja skiepyti BCG vakcina vaikus, kaip galima greičiau po gimimo.

Asmeninė sergančiųjų higiena

TB platinimo tikimybė sumažėja, jeigu atvira plaučių tuberkulioze sergantis ligonis dėvi medicininę kaukę, kosėdamas vienkartine nosinaite prisidengia burną, nosį, nespjaudo ant grindų, dažnai plauna rankas ar naudoja rankų antiseptiką.

Prevencijos ir saugumo priemonės sąlytį su ligoniu turėjusiems asmenims

Asmenims, turėjusiems sąlytį su ligoniu/sukėlėjo nešiotoju, kurio diagnozė patvirtinta medicinos įstaigoje, rekomenduojama vengti ilgalaikio buvimo su sergančiuoju uždaroje patalpoje; naudoti kvėpavimo takus apsaugančias medicinines kaukes; reguliariai ir kuo dažniau vėdinti visas patalpas, kruopščiai valyti aplinkos paviršius; nesinaudoti ligonio daiktais; kruopščiai plauti rankas.

Patalpų vėdinimas ir ventiliacija

Patalpų ventiliacijos tikslas – užtikrinti oro apykaitą bei kontroliuoti oro srovės kryptį, siekiant sumažinti susidūrimo su TB užkratu riziką žmonių susibūrimo vietose. Vėdinant patalpas ne tik sumažėja mikroorganizmų koncentracija ore, bet ir pagerėja bendra patalpų oro kokybė, sumažėja oro užterštumas ir kvapai.

Vaikų sveikatos patikrinimai dėl TB ir profilaktika

Siekiant užtikrinti efektyvią tuberkuliozės profilaktiką ir kontrolę, mažinti tuberkuliozės plitimą, bei kuo anksčiau išaiškinti užsikrėtusių vaikų skaičių ir pradėti gydymą, kasmet Lietuvoje valstybės lėšomis turi būti atliekamas tuberkulino mėginys 7 metų amžiaus vaikams ir vaikams, priklausantiems rizikos grupėms.

Skip to content