Metimo rūkyti pagalbos paslaugų teikimo tikslas – įvertinti asmens rūkymo statusą, paskatinti ir motyvuoti rūkantį asmenį mesti rūkyti (atsisakyti tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių vartojimo) ir suteikti metančiam rūkyti asmeniui mokslo įrodymais pagrįstą individualią metimo rūkyti pagalbą, mažinti rūkančių asmenų skaičių ir priklausomybės nuo nikotino paplitimą

Vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

Trumpoji metimo rūkyti intervencija – trumpas, empatiškas ir struktūruotas sveikatos priežiūros specialisto pokalbis su asmeniu, kuriuo siekiama paskatinti asmenį mesti rūkyti ir informuoti apie metimo rūkyti pagalbos paslaugų galimybes, prireikus nusiųsti jį gauti šių paslaugų, rekomenduoti ir (ar) paskirti medikamentinį gydymą.

 Išplėstinės metimo rūkyti pagalbos paslaugos  – sveikatos priežiūros įstaigų specialistų paslaugos, skirtos individualiu ir (ar) grupiniu konsultavimu ir medikamentinėmis priemonėmis padėti asmeniui mesti rūkyti, palaikyti ir (ar) pastiprinti jo motyvaciją mesti rūkyti, sudaryti metimo rūkyti planą ir padėti asmeniui šį planą įgyvendinti bei išvengti rūkymo atkryčio.

Paslaugos teikiamos asmenims nuo 18 metų

 

Skip to content