Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI

2024 metai

2024 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2023 metai

2023 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2023 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 

2023 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2023 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2022 metai

2022 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2022 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2022 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2022 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 metai

IV ketvirtis

2021 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

III ketvirtis

2021 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

II ketvirtis

2021 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

I ketvirtis

2021 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 metai

IV ketvirtis

2020 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

III ketvirtis

2020 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

II ketvirtis

2020 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

I ketvirtis

2020 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 1

2020 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2

2020 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 3

2019 metai

IV ketvirtis

2019 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 1

2019 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2

2019 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 3

III ketvirtis

2019 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 1

2019 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2

2019 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 3

II ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis:

Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m. birželio 30 d. ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m. birželio 30 d. ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m. birželio 30 d. ataskaita

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmonių ataskaita už 2019 m. II ketvirtį

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2019 m. birželio 30 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Šilutės rajono savivaldybės biudžetui, skirtos stiprinti  sveikos gyvensenos įgūdžius bendruomenėse bei vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėje 07.04.01.01 priemonė 04.03.02.02 (deleguota funkcija))

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2019 m. birželio 30 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Šilutės rajono savivaldybės biudžetui, skirtos plėtoti sveiką gyvenseną ir stiprinti mokinių sveikatos įgūdžius ugdymo įstaigose 07.04.01.02 priemonė 04.03.02.01 (deleguota funkcija))

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2019 m. birželio 30 d. duomenimis

(Savižudybių prevencijos vykdymas Pagėgių savivaldybėje)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2019 m. birželio 30 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Pagėgių savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamai mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijai vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2019 m. birželio 30 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Pagėgių savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms  visuomenės sveikatos stebėsenos ir stiprinimo funkcijoms vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2019 m. birželio 30 d. duomenimis

(Savižudybių prevencijos vykdymas Šilutės rajono savivaldybėje)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2019 m. birželio 30 d. duomenimis

(Mokinių sveikatos priežiūros įgyvendinimas savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo bendrojo lavinimo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2019 m. birželio 30 d. duomenimis

(Lankytojams teikiamos mokamos paslaugos)

I ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis:

Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m. kovo 31 d. ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m. kovo 31 d. ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m. kovo 31 d. ataskaita

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2019 metų I ketvirtį

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2019 m. kovo 31 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Šilutės rajono savivaldybės biudžetui, skirtos stiprinti  sveikos gyvensenos įgūdžius bendruomenėse bei vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėje 07.04.01.01 priemonė 04.03.02.02 (deleguota funkcija) )

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2019 m. kovo 31 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Šilutės rajono savivaldybės biudžetui, skirtos plėtoti sveiką gyvenseną ir stiprinti mokinių sveikatos įgūdžius ugdymo įstaigose 07.04.01.02 priemonė 04.03.02.01 (deleguota funkcija))

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2019 m. kovo 31 d. duomenimis

(Savižudybių prevencijos vykdymas Pagėgių savivaldybėje)

Biudžeto išlaidų sąmqatos vykdymo ataskaita 2019 m. kovo 31 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Pagėgių savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamai mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijai vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2019 m. kovo 31 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Pagėgių savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms  visuomenės sveikatos stebėsenos ir stiprinimo funkcijoms vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2019 m. kovo 31 d. duomenimis

(Savižudybių prevencijos vykdymas Šilutės rajono savivaldybėje)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2019 m. kovo 31 d. duomenimis

(Mokinių sveikatos priežiūros įgyvendinimas savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymom bendrojo lavinimo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2019 m. kovo 31 d. duomenimis

(Lankytojams teikiamos mokamos paslaugos)

2018 metai

IV ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas pagal 2018 m. gruodžio 31 d, duomenis

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis:

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Šilutės rajono savivaldybės biudžetui, skirtos stiprinti  sveikos gyvensenos įgūdžius bendruomenėse bei vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėje 07.04.01.01 priemonė 04.03.02.02 (deleguota funkcija) )

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Šilutės rajono savivaldybės biudžetui, skirtos plėtoti sveiką gyvenseną ir stiprinti mokinių sveikatos įgūdžius ugdymo įstaigose 07.04.01.02 priemonė 04.03.02.01 (deleguota funkcija))

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Šilutės rajono savivaldybės biudžetui, skirtos plėtoti sveiką gyvenseną ir stiprinti mokinių sveikatos įgūdžius ugdymo įstaigose 07.04.01.02 priemonė 04.03.02.01 (deleguota funkcija))

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Pagėgių savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms  visuomenės sveikatos stebėsenos ir stiprinimo funkcijoms vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Pagėgių savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamai mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijai vykdyti)

III ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas pagal 2018 m. rugsėjo 30 d, duomenis

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis:

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinė ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Šilutės rajono savivaldybės biudžetui, skirtos stiprinti  sveikos gyvensenos įgūdžius bendruomenėse bei vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėje 07.04.01.01 priemonė 04.03.02.02 (deleguota funkcija) )

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Šilutės rajono savivaldybės biudžetui, skirtos plėtoti sveiką gyvenseną ir stiprinti mokinių sveikatos įgūdžius ugdymo įstaigose 07.04.01.02 priemonė 04.03.02.01 (deleguota funkcija))

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Šilutės rajono savivaldybės biudžetui, skirtos plėtoti sveiką gyvenseną ir stiprinti mokinių sveikatos įgūdžius ikimokyklinėse ugdymo įstaigose 07.04.01.02 priemonė 04.03.02.01 (deleguota funkcija))

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Pagėgių savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms  visuomenės sveikatos stebėsenos ir stiprinimo funkcijoms vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Pagėgių savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamai mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijai vykdyti)

II ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis:

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. birželio 30 d. ketvirtinė ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. birželio 30 d. ketvirtinė ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. birželio 30 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018 m. birželio 30 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Šilutės rajono savivaldybės biudžetui, skirtos stiprinti  sveikos gyvensenos įgūdžius bendruomenėse bei vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėje 07.04.01.01 priemonė 04.03.02.02 (deleguota funkcija) )

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018 m. birželio 30 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Šilutės rajono savivaldybės biudžetui, skirtos plėtoti sveiką gyvenseną ir stiprinti mokinių sveikatos įgūdžius ugdymo įstaigose 07.04.01.02 priemonė 04.03.02.01 (deleguota funkcija))

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018 m. birželio 30 d. duomenimis

(Savarankiška funkcija (Šilutės rajono savivaldybės lėšos) 07.04.01.02 priemonė 04.03.02.01)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018 m. birželio 30 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Pagėgių savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms  visuomenės sveikatos stebėsenos ir stiprinimo funkcijoms vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018 m. birželio 30 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Pagėgių savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamai mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijai vykdyti)

I ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis:

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. kovo 31 d. ketvirtinė ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. kovo 31 d. ketvirtinė ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018 m. kovo 31 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Šilutės rajono savivaldybės biudžetui, skirtos stiprinti  sveikos gyvensenos įgūdžius bendruomenėse bei vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėje 07.04.01.01 priemonė 04.03.02.02 (deleguota funkcija) )

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018 m. kovo 31 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Šilutės rajono savivaldybės biudžetui, skirtos plėtoti sveiką gyvenseną ir stiprinti mokinių sveikatos įgūdžius ugdymo įstaigose 07.04.01.02 priemonė 04.03.02.01 (deleguota funkcija))

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018 m. kovo 31 d. duomenimis

(Savarankiška funkcija (Šilutės rajono savivaldybės lėšos) 07.04.01.02 priemonė 04.03.02.01)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018 m. kovo 31 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Pagėgių savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamai mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijai vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018 m. kovo 31 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Pagėgių savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms  visuomenės sveikatos stebėsenos ir stiprinimo funkcijoms vykdyti)

2017 metai

IV ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis:

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Šilutės rajono savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamai mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijai vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Šilutės rajono savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms visuomenės sveikatos stebėsenos ir stiprinimo funkcijoms vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Pagėgių savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamai mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijai vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Pagėgių savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms  visuomenės sveikatos stebėsenos ir stiprinimo funkcijoms vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis

(Pajamų už teikiamas paslaugas išlaidos)

III ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Šilutės rajono savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamai mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijai vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Šilutės rajono savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms visuomenės sveikatos stebėsenos ir stiprinimo funkcijoms vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Pagėgių savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamai mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijai vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Pagėgių savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms  visuomenės sveikatos stebėsenos ir stiprinimo funkcijoms vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

(Pajamų už teikiamas paslaugas išlaidos)

II ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017 m. birželio 30 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Šilutės rajono savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamai mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijai vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017 m. birželio 30 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Šilutės rajono savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms visuomenės sveikatos stebėsenos ir stiprinimo funkcijoms vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017 m. birželio 30 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Pagėgių savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamai mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijai vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017 m. birželio 30 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Pagėgių savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms  visuomenės sveikatos stebėsenos ir stiprinimo funkcijoms vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017 m. birželio 30 d. duomenimis

(Pajamų už teikiamas paslaugas išlaidos)

I ketvirtis

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017 m. kovo 31 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Šilutės rajono savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamai mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijai vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017 m. kovo 31 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Šilutės rajono savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms visuomenės sveikatos stebėsenos ir stiprinimo funkcijoms vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017 m. kovo 31 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Pagėgių savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamai mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijai vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017 m. kovo 31 d.. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Pagėgių savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms  visuomenės sveikatos stebėsenos ir stiprinimo funkcijoms vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017 m. kovo 31 d.. duomenimis

(Pajamų už teikiamas paslaugas išlaidos)

2016 metai

IV ketvirtis

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Šilutės rajono savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamai mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijai vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Šilutės rajono savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms visuomenės sveikatos stebėsenos ir stiprinimo funkcijoms vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Pagėgių savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamai mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijai vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d.. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Pagėgių savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms  visuomenės sveikatos stebėsenos ir stiprinimo funkcijoms vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis

(Savarankiškoms funkcijoms vykdyti Pagėgių savivaldybės sveikatos paslaugų kokybės gerinimas, sveikatos priežiūra mokyklose)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis

(Specialiųjų programų vykdymas)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis

(Specialiosios rėmimo programos lėšos; Tuberkuliozės profilaktikos organizavimas ir teikimas socialinės rizikos šeimoms)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis

(Specialiosios rėmimo programos lėšos; Širdies ir kraujagyslių ligų rizikos grupės asmenų sveikatos stiprinimo programa)

III ketvirtis

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Šilutės rajono savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamai mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijai vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Šilutės rajono savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms visuomenės sveikatos stebėsenos ir stiprinimo funkcijoms vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Pagėgių savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamai mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijai vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Pagėgių savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms  visuomenės sveikatos stebėsenos ir stiprinimo funkcijoms vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

(Savarankiškoms funkcijoms vykdyti Pagėgių savivaldybės sveikatos paslaugų kokybės gerinimas, sveikatos preižiūra mokyklose)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

(Specialiųjų programų vykdymas)

II ketvirtis

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2016 m. birželio 30 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Šilutės rajono savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamai mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijai vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2016 m. birželio 30 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Šilutės rajono savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms visuomenės sveikatos stebėsenos ir stiprinimo funkcijoms vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2016 m. birželio 30 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Pagėgių savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamai mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijai vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2016 m. birželio 30 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Pagėgių savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms  visuomenės sveikatos stebėsenos ir stiprinimo funkcijoms vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2016 m. birželio 30 d. duomenimis

(Savarankiškoms funkcijoms vykdyti Pagėgių savivaldybės sveikatos paslaugų kokybės gerinimas, sveikatos preižiūra mokyklose)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2016 m. birželio 30 d. duomenimis

(Specialiųjų programų vykdymas)

I ketvirtis

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2016 m. kovo 31 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Šilutės rajono savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamai mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijai vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2016 m. kovo 31 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Šilutės rajono savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms visuomenės sveikatos stebėsenos ir stiprinimo funkcijoms vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2016 m. kovo 31 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Pagėgių savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamai mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijai vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2016 m. kovo 31 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Pagėgių savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms  visuomenės sveikatos stebėsenos ir stiprinimo funkcijoms vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2016 m. kovo 31 d. duomenimis

(Savarankiškoms funkcijoms vykdyti Pagėgių savivaldybės sveikatos paslaugų kokybės gerinimas, sveikatos preižiūra mokyklose)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2016 m. kovo 31 d. duomenimis

(Specialiųjų programų vykdymas)

2015 metai

I ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015 m. kovo 31 d. duomenimis 

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Šilutės rajono savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamai mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijai vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015 m. kovo 31 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Šilutės rajono savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms visuomenės sveikatos stebėsenos ir stiprinimo funkcijoms vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015 m. kovo 31 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Pagėgių savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamai mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijai vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015 m. kovo 31 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Pagėgių savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms  visuomenės sveikatos stebėsenos ir stiprinimo funkcijoms vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015 m. kovo 31 d. duomenimis

(Savarankiškoms funkcijoms vykdyti Pagėgių savivaldybės sveikatos paslaugų kokybės gerinimas, sveikatos preižiūra mokyklose)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015 m. kovo 31 d. duomenimis

(Specialiųjų programų vykdymas)

II ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015 m. birželio 30 d. duomenimis 

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Šilutės rajono savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamai mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijai vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015 m. birželio 30 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Šilutės rajono savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms visuomenės sveikatos stebėsenos ir stiprinimo funkcijoms vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015 m. birželio 30 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Pagėgių savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamai mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijai vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015 m. birželio 30 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Pagėgių savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms  visuomenės sveikatos stebėsenos ir stiprinimo funkcijoms vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015 m. birželio 30 d. duomenimis

(Savarankiškoms funkcijoms vykdyti Pagėgių savivaldybės sveikatos paslaugų kokybės gerinimas, sveikatos preižiūra mokyklose)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015 m. birželio 30 d. duomenimis

(Specialiųjų programų vykdymas)

III ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenimis 

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Šilutės rajono savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamai mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijai vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Šilutės rajono savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms visuomenės sveikatos stebėsenos ir stiprinimo funkcijoms vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Pagėgių savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamai mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijai vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Pagėgių savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms  visuomenės sveikatos stebėsenos ir stiprinimo funkcijoms vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

(Savarankiškoms funkcijoms vykdyti Pagėgių savivaldybės sveikatos paslaugų kokybės gerinimas, sveikatos preižiūra mokyklose)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

(Specialiųjų programų vykdymas)

IV ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Šilutės rajono savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamai mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijai vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Šilutės rajono savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms visuomenės sveikatos stebėsenos ir stiprinimo funkcijoms vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Pagėgių savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms  visuomenės sveikatos stebėsenos ir stiprinimo funkcijoms vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Pagėgių savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamai mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijai vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis

(Savarankiškoms funkcijoms vykdyti Pagėgių savivaldybės sveikatos paslaugų kokybės gerinimas, sveikatos priežiūra mokyklose)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis

(Specialiosios programos vykdymas)

2014 metai

I ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2014 m. kovo 31 d. duomenimis 

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Šilutės rajono savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamai mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijai vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2014 m. kovo 31 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Šilutės rajono savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms visuomenės sveikatos stebėsenos ir stiprinimo funkcijoms vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2014 m. kovo 31 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Pagėgių savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamai mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijai vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2014 m. kovo 31 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Pagėgių savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms  visuomenės sveikatos stebėsenos ir stiprinimo funkcijoms vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2014 m. kovo 31 d. duomenimis

(Savarankiškoms funkcijoms vykdyti Pagėgių savivaldybės sveikatos paslaugų kokybės gerinimas, sveikatos preižiūra mokyklose)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2014 m. kovo 31 d. duomenimis

(Specialiųjų programų vykdymas)

II ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2014 m. birželio 30 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Šilutės rajono savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamai mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijai vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2014 m. birželio 30 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Šilutės rajono savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms visuomenės sveikatos stebėsenos ir stiprinimo funkcijoms vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2014 m. birželio 30 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Pagėgių savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamai mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijai vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2014 m. birželio 30 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Pagėgių savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms  visuomenės sveikatos stebėsenos ir stiprinimo funkcijoms vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2014 m. birželio 30 d. duomenimis

(Savarankiškoms funkcijoms vykdyti Pagėgių savivaldybės sveikatos paslaugų kokybės gerinimas, sveikatos priežiūra mokyklose)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2014 m. birželio 30 d. duomenimis

(Specialiųjų programų vykdymas)

III ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2014 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Šilutės rajono savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamai mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijai vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2014 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Šilutės rajono savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms visuomenės sveikatos stebėsenos ir stiprinimo funkcijoms vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2014 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Pagėgių savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms  visuomenės sveikatos stebėsenos ir stiprinimo funkcijoms vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2014 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Pagėgių savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamai mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijai vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2014 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

(Savarankiškoms funkcijoms vykdyti Pagėgių savivaldybės sveikatos paslaugų kokybės gerinimas, sveikatos priežiūra mokyklose)

IV ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2014 m. gruodžio 31 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Šilutės rajono savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamai mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijai vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2014 m. gruodžio 31 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Šilutės rajono savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms visuomenės sveikatos stebėsenos ir stiprinimo funkcijoms vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2014 m. gruodžio 31 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Pagėgių savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms  visuomenės sveikatos stebėsenos ir stiprinimo funkcijoms vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2014 m. gruodžio 31 d. duomenimis

(Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Pagėgių savivaldybės biudžetui, skirtos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamai mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijai vykdyti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2014 m. gruodžio 31 d. duomenimis

(Savarankiškoms funkcijoms vykdyti Pagėgių savivaldybės sveikatos paslaugų kokybės gerinimas, sveikatos priežiūra mokyklose)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2014 m. gruodžio 31 d. duomenimis

(Specialiosios programos vykdymas)

Skip to content