Šilutės rajono savivaldybės teisės aktų registras (spausti čia)

Teisės aktų registras (spausti čia)

Operacijų vadovo sprendimai (spausti čia)

Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teisės aktai:

  1. Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vidaus darbo tvarkos taisyklės (spausti čia).
  2. Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro informacijų ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas (spausti čia)
  3.  Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbo apmokėjimo sistemos aprašas (spausti čia)
  4. Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro Vidaus kontrolės politika ir priedai :

Vidaus kontrolės politika Šilutės r. VSB (spauti čia)

1 priedas Įstaigos veiklą reglamentuojantys teisės aktai (spausti čia)

2 priedas Dokumentų istorijos (spausti čia)

3 priedas Organizacinė struktūra (spausti čia)

4 priedas Rizikos valdymas (spausti čia)

5 priedas Vidaus kontrolės vertinimas (spausti čia)

6 priedas Finansų ministerijai teikiama informacija (spausti čia)

Vidaus kontrolės įgyvendinimas (spausti čia)

Pakeisti teksto dydį