PRANEŠĖJŲ APSAUGA. VIDINIS KANALAS

 

Aktualūs teisės aktai:

Biure veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją turi teisę pateikti asmuo, kurį su Biuru sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Biure, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

  1. Tiesiogiai atvykęs pas kompetentingą subjektą adresu K. Kalinausko g. 10, Šilutė.
  2. Užpildžius  patvirtintos formos pranešimą atsiųsti informaciją Biuro elektroninio pašto adresu info@silutessveikata.lt.
  3. Atsiųsti pranešimą paštu adresu K. Kalinausko g. 10, Šilutė. Siunčiant pranešimą paštu, po Biuro pavadinimu turi būti nurodoma žyma „Kompetentingam subjektui asmeniškai“.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

  • to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
  • asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Pranešimo apie pažeidimą forma (spausti čia).

 

Skip to content