Projektas – „Sveikatos ugdymo priemonių įgyvendinimas Šilutės rajono savivaldybėje“

Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras įgyvendina projektą  „Sveikatos ugdymo priemonių įgyvendinimas Šilutės rajono savivaldybėje“.

Projektas finansuojamas iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės  Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir Šilutės rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Projekto tikslas: šviesti visuomenę, siekiant išsaugoti ir palaikyti sveikatą, puoselėti sveiką gyvenimo būdą bei maksimizuoti ilgesnės gyvenimo trukmės teikiamą naudą visuomenei ir individams.

Moksliniais tyrimais įrodyta, kad šiuo metu grėsmingiausios onkologinės, širdies ir kraujagyslių, psichinės ir ligos yra glaudžiai susijusios su šiuolaikiniu žmonių gyvenimo būdu, todėl būtina šviesti visuomenę, siekiant išsaugoti ir palaikyti sveikatą, puoselėti sveiką gyvenimo būdą, skatinti investuoti žmones į sveiką gyvenseną. Vienas svarbiausių uždavinių, siekiant tolydžios visuomenės raidos demografinio senėjimo sąlygomis yra minimizuoti papildomas sąnaudas gyventojų senėjimo pasekmių įveikimui ir, kiek įmanoma, maksimizuoti ilgesnės gyvenimo trukmės teikiamą naudą visuomenei ir individams. Projekto metu skaitomos paskaitos ir seminarai apie sveiką gyvenseną, psichikos sveikatos stiprinimą, psichologinės būklės gerinimą, griuvimų prevenciją, sergamumo ir sergamumo pirmalaikio mirtingumo nuo galvos smegenų kraujotakos ligų mažinimą, onkologinių ligų profilaktiką. Rengiami praktiniai kalanetikos ir/arba jogos bei kt. užsiėmimai. Fizinis aktyvumas skatinimas organizuojant šiaurietiškojo ėjimo, irklenčių ir pan. užsiėmimus. Fizinio aktyvumo galimybių įvairovė sudaro sąlygas didesniam fizinio aktyvumo skatinimui, sudaro geresnes prielaidas visuomenės sveikatai.  Numatoma, kad projekto metu ir po jo pagerės įvairaus amžiaus žmonių žinios apie sveikatos stiprinimą ir ligų profilaktiką (išaugs sveikatos mokymo renginiuose dalyvavusių žmonių skaičius). Įgiję sveikatos ugdymo žinių žmonės bus fiziškai aktyvesni, mažiau sirgs gripu ir kt. peršalimo ligomis. Planuojama sumažinti vyresnio amžiaus asmenų patiriamų traumų, patirtų dėl griuvimų paslydus lygioje vietoje, skaičių. Projekto metu bus pagilintos psichikos sveikatos žinios, pagerinta ankstyvos psichikos sutrikimų diagnostika ir savalaikė pagalba.

 

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2018-08-17

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2021-08-17

Iš viso projekto metu numatomas unikalių dalyvių skaičius informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose – 2140. Projekto metu visi užsiėmimai yra nemokami.

Tikslinės grupės:

  • Šilutės rajono savivaldybėje gyvenantys asmenys;
  • įvairaus amžiaus ir neįgalumo asmenys, jų artimieji ar globėjai;
  • vaikai, t. y. asmenys, neturintys 18 metų;
  • 55 metų ir vyresnio amžiaus žmonės.

Daugiau informacijos apie projektą suteiks atsakingas už projektą asmuo – Šilutės  rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos biuro direktorė Kristina Surplė, tel. 8 659 67304,

el.p. info@silutessveikata.lt

 

Projektas finansuojamas iš

EUROPOS SOCIALINIO FONDO LĖŠŲ

 

Pakeisti teksto dydį