2017 metų viešųjų pirkimų ataskaita

Viešųjų pirkimų ir pirkimų, nurodytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje, ataskaita už 2016 m.

Įsakymas dėl Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro 2014 m. supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo (negalioja)

Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro skelbimas apie sudarytą pirkimo sutartį 2017 metais

Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro skelbimas apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti pirkimo sutartį 2017 metais

Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro skelbimas apie pradedamą pirkimą 2017 metais

Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro skelbimas apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti pirkimo sutartį 2016 metais

Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro skelbimas apie pradedamą pirkimą 2016 metais

Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro skelbimas apie sudarytą pirkimo sutartį 2016 metais

Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro 2016 metų supaprastintų viešųjų pirkimų planas

Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro supaprastintųjų viešųjų pirkimų taisyklės

Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro 2015 metų supaprastintų viešųjų pirkimų planas

Skelbimas apie pradedamą pirkimą 2015 metais

Skelbimas apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti pirkimo sutartį 2015 metais

Skelbimas apie sudarytą pirkimo sutartį 2015 metais

Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro supaprastintųjų viešųjų pirkimų taisyklės (negalioja)

Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro supaprastintųjų viešųjų pirkimų taisyklės (negalioja)

Įsakymas dėl Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo

Įsakymas dėl Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro 2014 m. supaprastintų viešųjų pirkimų plano tvirtinimo

Supaprastintų viešųjų pirkimų planas 2014 m.

Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro skelbimas apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti pirkimo sutartį 2014 metų I ketvirtį

Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro skelbimas apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti pirkimo sutartį 2014 metų II ketvirtį

Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro skelbimas apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti pirkimo sutartį 2014 metų III ketvirtį

Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro skelbimas apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti pirkimo sutartį 2014 metų IV ketvirtį