Komisijos, darbo grupės

Ilgalaikio turto pripažinimo netinkamu naudoti, mažaverčio turto nurašymo ir sąnaudų nurašymo komisija:

Laura Rudienė, biuro administratorė, komisijos pirmininkė;

Dalia Juknienė, direktoriaus pavaduotoja,  komisijos narė;

Neringa Paičiūtė-Bubulienė, visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė, komisijos narė.

Skip to content