Komisijos, darbo grupės

 

Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro finansų kontrolės komisija:

Kristina Surplė, visuomenės sveikatos biuro direktorė;

Laura Rudienė, visuomenės sveikatos biuro administratorė;

Laura Kuliešienė, visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė;

Neringa Paičiūtė, visuomenės sveikatos specialistė sveikatos mitybos skatinimo srityje.

Ilgalaikio turto pripažinimo netinkamu naudoti, mažaverčio turto nurašymo ir sąnaudų nurašymo komisija:

Laura Rudienė, visuomenės sveikatos biuro administratorė, komisijos pirmininkė;

Dalia Juknienė, visuomenės sveikatos stebėsenos  specialistė,  komisijos narė;

Laura Kuliešienė, visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė, komisijos narė.

Skip to content