Komisijos, darbo grupės

Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro komisija viešiesiems pirkimams atlikti:

Neringa Paičiūtė, komisijos pirmininkė, visuomenės sveikatos specialistė, sveikatos mitybos skatinimo srityje;

Jovita Naujokienė, komisijos narė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti mokinių sveikatos priežiūrą mokykloje;

Rima Lomsargienė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti mokinių sveikatos priežiūrą mokykloje.

 

Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro finansų kontrolės komisija:

Kristina Surplė, visuomenės sveikatos biuro direktorė;

Laura Rudienė, visuomenės sveikatos biuro administratorė;

Laura Kuliešienė, visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė;

Neringa Paičiūtė, visuomenės sveikatos specialistė, sveikatos mitybos skatinimo srityje.

 

Inventorizacijos komisija metinei inventorizacijai atlikti:

Laura Rudienė, visuomenės sveikatos biuro administratorė, komisijos pirmininkė;

Neda Cibauskaitė, visuomenės sveikatos specialistė, sveikos mitybos skatinimo srityje, komisijos narė;

Laura Kuliešienė, visuomenės sveikatos  stiprinimo specialistė, komisijos narė.

 

Ilgalaikio turto pripažinimo netinkamu naudoti, mažaverčio turto nurašymo ir sąnaudų nurašymo komisija:

Laura Rudienė, visuomenės sveikatos biuro administratorė, komisijos pirmininkė;

Deimantė Stankutė, visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė,  komisijos narė;

Laura Kuliešienė, visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė, komisijos narė.

Pakeisti teksto dydį