Komisijos, darbo grupės

Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro komisija viešiesiems pirkimams atlikti:

  1. Neringa Paičiūtė, komisijos pirmininkė, visuomenės sveikatos specialistė, sveikatos mitybos skatinimo srityje;

2. Jovita Naujokienė, komisijos narė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti mokinių sveikatos priežiūrą mokykloje;

3. Rima Lomsargienė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti mokinių sveikatos priežiūrą mokykloje.

 

Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro finansų kontrolės komisija:

  1. Kristina Surplė, direktorė;
  2. Laura Rudienė, administratorė;
  3. Laura Kuliešienė, visuomeneės sveikatos stiprinimo specialistė;
  4. Neringa Paičiūtė, visuomenės sveikatos specialistė, sveikatos mitybos skatinimo srityje.

 

Inventorizacijos komisija metinei inventorizacijai atlikti:

Dalia Juknienė, visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė, komisijos pirmininkė;

Neringa Paičiūtė, visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė , komisijos narė;

Greta Urbonaitė, visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė, komisijos narė.

 

Ilgalaikio turto pripažinimo netinkamu naudoti, mažaverčio turto nurašymo ir sąnaudų nurašymo komisija:

1.Laura Rudienė, biuro administratorė, komisijos pirmininkė;

2. Neringa Paičiūtė, visuomenės sveikatos biuro dietistė, komisijos narė;

3.Laura Kuliešienė, visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė, komisijos narė.

Pakeisti teksto dydį