Privalomieji visuomenės sveikatos mokymai

Mokamos paslaugos

Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 (su vėlesniais pakeitimais) patvirtintas mokymo programas organizuoja šiuos privalomojo mokymo kursus:

  1. Privalomasis higienos įgūdžių mokymas
  2. Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas
  3. Privalomasis mokymas apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai
Privalomasis higienos įgūdžių mokymas yra dalis privalomojo sveikatos mokymo, kuriuo siekiama suteikti higienos žinių ir įgūdžių, padedančių apsaugoti nustatytų profesijų darbuotojų ir gyventojų sveikatą. Darbuotojai higienos įgūdžių mokosi prieš pradėdami savo profesinę veiklą ir vėliau pasibaigus Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimo galiojimo terminui.
Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas yra dalis privalomojo sveikatos mokymo, kurio tikslas – išmokyti asmenis įvertinti nukentėjusiojo gyvybines funkcijas ir suteikti jam savalaikę pirmąją pagalbą.
Privalomasis mokymas apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai yra privalomojo sveikatos mokymo rūšis, kurio tikslas suteikti klausytojams žinių apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai, gebėjimui vairuoti, eismo saugumui.

Norinčius užsisakyti sveikatos mokymo paslaugą, kreipkitės tel. +370 659 00919 arba el. p.: laura.rudiene@silutessveikata.lt 

 

ASMENŲ, KURIEMS PRIVALOMAS SVEIKATOS IR (AR) PIRMOSIOS PAGALBOS MOKYMAS, PROFESIJŲ IR VEIKLOS SRIČIŲ SĄRAŠUS, MOKYMO PROGRAMŲ KODUS IR MOKYMO PERIODIŠKUMĄ RASITE ČIA .

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO MOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINOS

 

Eil.

Nr.

PASLAUGOS Kaina

Eur

vienam asmeniui

Kaina Eur

grupei (nuo 2 iki 25 asmenų arba kai tas pats asmuo išklauso daugiau nei vieną programą)

 

1. Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas (1 asmeniui):
1.1. Mokymo programa, kurios kodas PT 8,00 4,00
1.2. Mokymo programa, kurios kodas PP 10,00 5,00
1.3. Mokymo programa, kurios kodas PG 18,00 12,00
2. Privalomasis higienos įgūdžių mokymas (1 asmeniui):
2.1. Mokymo programa, kurios kodai: HB, HBB 5,00 4,00
2.2. Mokymo programa, kurių kodai: H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9,

H10,H11, H12, H13, H14, H15

 

9,00

 

5,00

3. Privalomojo mokymo apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai programa, kurios kodas A1 (1 asmeniui)  

 

20,00

 

 

18,00

4. Alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos programa, kurios kodas A2

(1 asmeniui)

 

40,00

 

38,00

5. Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo išdavimas savarankiškai pasirengusiems asmenims ir išlaikiusiems teorinių žinių testą bei gavusiems teigiamą praktinės užduoties įvertinimą  

 

5,00

 

 

5,00

 

6. Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo dublikato išdavimas  3,00

 

3,00

 

7. Elgesio pataisos programos „Elgesys-Pokalbis-Pasikeitimas“ vykdymas – 6 užsiėmimai (1 asmeniui) 60 Nevykdoma grupėms

 

 

 

 

Pakeisti teksto dydį