Įstaigos valdymo struktūros schema

 

PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės

tarybos  2022 m. gruodžio 22 d.

sprendimu Nr. T1-1185

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS IR JŲ SKAIČIUS

 

Pavadinimas Pareigybių / etatų skaičius
1.   Administratorius 1
2.   Direktorius 1
3.   Pozityvios tėvystės mokymų grupių vadovai (nuo 2023-07-01) 0,5
4.   Projekto „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“ administratorius 0,35
5.   Psichologinės gerovės specialistas 1
6.   Valytojas 0,5
7.   Visuomenės sveikatos specialistas sveikos mitybos skatinimo srityje 1
8.   Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje 14,85
9.   Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas 1
10.    Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas 2
Iš viso 22,7
Iš viso

(nuo 2023 m. liepos 1 d.)

23,2

 

______________________

 

Nuoroda į tarybos sprendimą www.teisineinformacija.lt/silute/document/5392

 

Skip to content