Įstaigos valdymo struktūros schema

Valdymo struktūrą word formatu rasite čia https://teisineinformacija.lt/silute/document/49972

 

PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės

tarybos  2021 m. sausio 28  d.

sprendimu Nr.T1-578

 

2021 M. ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS IR JŲ SKAIČIUS

Eil. Nr. Ugdymo įstaigos pavadinimas

 

Mokinių skaičius Etatas Pareigybės pavadinimas
1. Šilutės pirmoji gimnazija 310 0,4 Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje
2. Šilutės pirmosios gimnazijos Kintų skyrius 12 0,1 Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje
3. Vydūno gimnazija 387 0,5 Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje
4. Švėkšnos „Saulės“ gimnazija 308 0,9 Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje
5. Žemaičių Naumiesčio gimnazija, 249 0,7 Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje
6. Žemaičių Naumiesčio gimnazijos Gardamo skyrius 45 0,1 Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje
7. Vainuto gimnazija 214 0,6 Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje
8. Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras 110 0,15 Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje
9. Martyno Jankaus pagrindinė mokykla 846 1,1 Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje
10. Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos Traksėdžių skyrius 31 0,1 Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje
11. Šilutės Pamario pagrindinė mokykla 830 1,1 Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje
12. Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos Rusnės Progimnazijos skyrius 79 0,2 Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje
13. Kintų pagrindinė mokykla 152 0,4 Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje
14. Saugų Jurgio Mikšo pagrindinė mokykla 184 0,5 Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje
15. Juknaičių pagrindinė mokykla 183 0,5 Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje
16. Usėnų pagrindinė mokykla 132 0,4 Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje
17. Katyčių pagrindinė mokykla 109 0,3 Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje
18. Vilkyčių pagrindinė mokykla 157 0,4 Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje
19. Rusnės specialioji mokykla

 

55 0,15 Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje
20. Žibų pradinė mokykla 287 0,4 Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje
21. Žemaičių Naumiesčio mokykla-darželis 208 0,6 Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje
22. Šilutės profesinio mokymo centro žemės ūkio ir transporto skyriaus (Pagryniai) 143 0,4 Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje
23. Šilutės profesinio mokymo centro paslaugų ir turizmo skyrius (Šilutė) 63 0,1 Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje
24. Diemedžio ugdymo centras 22 0,1 Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje
25.  Šilutės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ 174 0,5 Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje
26. Šilutės lopšelis-darželis „Gintarėlis“ 213 0,5 Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje
27. Šilutės lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė“ 205 0,5 Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje
28. Šilutės lopšelis-darželis „Žibutė“ 187 0,5 Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje
29. Šilutės lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ 202 0,5 Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje
30. Šilutės lopšelis-darželis „Pušelė“ 196 0,5 Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje
31. Švėkšnos lopšelis-darželis

 

 

88 0,25 Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje
Iš Viso

 

13,45
Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigos
32. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija (Pagėgių pradinė) 467 0,6 Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje
33. Stoniškių pagrindinė mokykla 73 0,2 Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje
34. Pagėgių lopšelis-darželis 150 0,2 Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje

 

 

 

35. Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinė mokykla 68 0,2 Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje
36. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazija 230 0,6 Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje

 

Iš viso 1,8

 

Visuomenės sveikatos biuras

 

Direktorius 1
1. Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas

(vykdantis visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, vykdančių sveikatos priežiūrą mokyklose, koordinavimą)

1
2. Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas

(fizinio aktyvumo srityje ir darbui su bendruomenėmis)

1
3. Visuomenės sveikatos specialistas,

sveikos mitybos skatinimo srityje

1
4. Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas 1
5. Psichologinės gerovės specialistas 1
6. Administratorius 1
Iš viso 7

 

Bendras visuomenės sveikatos biuro darbuotojų pareigybių skaičius – 22,25 etato.

 

_________________________

 

 

Pakeisti teksto dydį