Įstaigos valdymo struktūros schema

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS IR JŲ SKAIČIUS

 

Pavadinimas Pareigybių / etatų skaičius
1.   Administratorius 1
2.   Direktorius 1
3.   Direktoriaus pavaduotojas 1
4.   Projekto „Sveikatos stiprinimo programų „Neįtikėtini metai“ ir „Augame žaisdami“ organizavimas“ grupės vadovas 0,5
5.   Psichologinės gerovės specialistas 1
6.   Savižudybių prevencijos koordinatorius 1
7.   Valytojas 0,5
8.   Visuomenės sveikatos specialistas sveikos mitybos skatinimo srityje 1
9.   Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje 15,35
10.    Visuomenės sveikatos stiprinimo ir  stebėsenos specialistas 1
11.    Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas 2
Iš viso 25,35

Skip to content