Įstaigos valdymo struktūros schema

 

PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės

tarybos  2023 m. liepos 27 d.

sprendimu Nr. T1-98

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS IR JŲ SKAIČIUS

 

Pavadinimas Pareigybių / etatų skaičius
1.   Administratorius 1
2.   Direktorius 1
3.   Direktoriaus pavaduotojas 1
4.   Pozityvios tėvystės mokymų grupių vadovai 0,5
5.   Projekto „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“ administratorius 0,35
6.   Psichologinės gerovės specialistas 1
7.   Valytojas 0,5
8.   Visuomenės sveikatos specialistas sveikos mitybos skatinimo srityje 1
9.   Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje 15,35
10. Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas 1
11.  Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas 2
Iš viso 24,70

 

______________________

 

Nuoroda į tarybos sprendimą https://teisineinformacija.lt/silute/document/56095

Skip to content