Įstaigos valdymo struktūros schema

Valdymo struktūrą word formatu rasite čia https://teisineinformacija.lt/silute/document/49972

 

PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės

tarybos  2022 m. sausio 25  d.

sprendimu Nr.T1-890

 

2022 M. ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS IR JŲ SKAIČIUS

ĮSTAIGOS PAVADINIMAS Bendras skaičius mokyklos ir darželio Nuo 2022-02-01
1. Šilutės lopšelis-darželis „Gintarėlis“ 214 0,5
2. Šilutės lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė“ 186 0,5
3. Šilutės lopšelis-darželis „Žibutė“ 179 0,5
4. Šilutės lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ 201 0,5
5. Šilutės lopšelis-darželis „Pušelė“ 191 0,5
6. Švėkšnos lopšelis-darželis 81 0,25
7. Žemaičių Naumiesčio mokykla-darželis 194 0,6
8. Saugų Jurgio Mikšo pagrindinė mokykla 175 0,6
9. Juknaičių pagrindinė mokykla 181 0,6
10. Kintų pagrindinė mokykla 152 0,5
11. Vilkyčių pagrindinė mokykla 150 0,5
12. Vainuto gimnazija 211 0,7
13. Usėnų pagrindinė mokykla 125 0,4
14. Katyčių pagrindinė mokykla 106 0,4
15. Šilutės pirmoji gimnazija 300 0,5
16. Vydūno gimnazija 424 0,7
17. Švėkšnos Saulės gimnazija 313 1
18. Žemaičių Naumiesčio gimnazija ir Žemaičių Naumiesčio gimnazijos Gardamo progimnazijos skyrius 287 0,9
19. Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras 100 0,1
20. Martyno Jankaus pagrindinė mokykla ir Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos Traksėdžių skyrius 851 1,3
21 Šilutės Pamario progimnazija ir Šilutės Pamario progimnazijos Rusnės skyrius 842 1,4
22. Traksėdžių Šilojų mokykla – specialiosios klasės ( lavinamosios klasės, socialinių įgūdžių ugdymo) 56 0,2
23. Žibų pradinė mokykla ir Žibų pradinės spec. Klasė 307 0,5
24. Diemedžio ugdymo centras 24 0,1
25. Šilutės Profesinio mokymo centras 169 0,5
26. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija 456 0,7
27. Stoniškių pagrindinė mokykla 62 0,2
28. Pagėgių lopšelis – darželis 157 0,25
29. Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinė mokykla 53 0,15
30. Vilkiškių Johaneso Bobrovskio gimnazija 222 0,7
Iš viso  – 16,75 etato                                                

 

Visuomenės sveikatos biuras

 

1. Direktorius 1
2. Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas

(vykdantis visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, vykdančių sveikatos priežiūrą mokyklose, koordinavimą)

1
3. Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas

(fizinio aktyvumo srityje ir darbui su bendruomenėmis)

1
4. Visuomenės sveikatos specialistas,

sveikos mitybos skatinimo srityje

1
5. Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas 1
6. Psichologinės gerovės specialistas 1
7. Administratorius 1
Iš viso 7

 

Bendras visuomenės sveikatos biuro darbuotojų pareigybių skaičius – 23,75 etato.

 

_________________________

 

 

Pakeisti teksto dydį