Pagrindinis Biuro veiklos tikslas – rūpintis Savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti Savivaldybės (kelių savivaldybių) teritorijoje Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.

Biuro veiklos pobūdis – Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojamų Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims Savivaldybės teritorijoje, taip pat kelių savivaldybių teritorijoje

Pagrindinės Biuro veiklos sritys:

1. įgyvendinti Savivaldybės tarybos patvirtintuose Savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) Savivaldybės strateginiame veiklos planuose numatytas visuomenės sveikatos priemones, atsižvelgiant į vyraujančias visuomenės sveikatos problemas;

2. dalyvauti įgyvendinant valstybines visuomenės sveikatos programas, tarpinstitucinius veiklos planus;

3. vykdyti vaikų ir jaunimo visuomenės sveikatos priežiūrą;

4. vykdyti visuomenės sveikatos stiprinimą;

5. vykdyti neinfekcinių ligų ir traumų profilaktiką ir kontrolę Savivaldybės teritorijoje;

6. vykdyti pagal kompetenciją užkrečiamųjų ligų profilaktiką Savivaldybės teritorijoje;

7. įtraukti į visuomenės sveikatos stiprinimo veiklą socialinius partnerius;

8. vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną;

9. vykdyti pagal kompetenciją psichologinės gerovės priemones;

10. teikti pasiūlymus Savininkui planuojant ir įgyvendinant Bendruomenės sveikatinimo programos priemones;

11. skleisti žinias apie sveiką gyvenseną, sveikos gyvensenos propagavimą;

12. teikti informaciją gyventojams apie sveikatinimo priemones ir renginius;

13. vykdyti kitas įstatymų nustatytas visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas.

Skip to content