Biuro veiklos sritis

Pagrindinė Biuro veiklos sritis – nespecializuotų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje.

Biuro veiklos tikslas

Pagrindinis Biuro veiklos tikslas – rūpintis gyventojų sveikata, vykdyti Savivaldybės teritorijoje Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.

Pagrindinė biuro veikla

1.  visuomenės sveikatos stiprinimo ir ugdymo priemonių planavimas ir įgyvendinimas:

1.1. visuomenės sveikatos mokymo organizavimas ir vykdymas;

1.2. visuomenės sveikatos propagavimas;

1.3. visuomenės, valdymo ir vykdančiųjų institucijų informavimas ir konsultavimas visuomenės  sveikatos klausimais.

2.  visuomenės sveikatos stebėsena (monitoringas):

2.1. fizikinių, cheminių, biologinių ir kitų fizinės aplinkos veiksnių ir jų ryšio su sveikata stebėsenos  organizavimas ir vykdymas;

2.2. socialinių, ekonominių, psichologinių veiksnių ir jų ryšio su sveikata stebėsenos organizavimas ir  vykdymas;

2.3. gyvensenos ir jos ryšio su sveikata stebėsenos organizavimas ir vykdymas;

2.4. kitų visuomenės sveikatos stebėsenos programoje numatytų objektų stebėsena.

3.  visuomenės sveikatos gerinimo ir ligų profilaktikos programų rengimas ir įgyvendinimas

4.  neinfekcinių ligų ir traumų profilaktika ir kontrolė:

4.1. organizavimas ir dalyvavimas vykdant visuomenės psichikos sveikatos stiprinimą ir sutrikimų profilaktiką;

4.2. visuomenės sveikatai darančių įtaką aplinkos (fizinės, socialinės, ekonominės) veiksnių  analizavimas ir vertinimas bei dalyvavimas planuojant ir įgyvendinant poveikio mažinimo  priemones.

5.  sveikos gyvensenos skatinimas:

5.1. organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant rūkymo profilaktikos priemones;

5.2. organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant alkoholio vartojimo mažinimo priemones;

5.3. organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant narkomanijos ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo mažinimo priemones;

5.4. organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant fizinio aktyvumo skatinimo priemones;

5.5. organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant sveikos mitybos skatinimo priemones;

5.6. kitų sveikos gyvensenos veiksnių skatinimo priemonių planavimas ir įgyvendinimas.          

6.  vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimas:

6.1. visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių bendrojo ugdymo mokyklose, veiklos organizavimas ir koordinavimas;

6.2. kitų vaikų ir jaunimo sveikatinimo priemonių organizavimas ir įgyvendinimas.

7.  bendradarbiavimas su socialiniais partneriais:

7.1. bendradarbiavimo sveikatos stiprinimo klausimais organizavimas ir socialinių partnerių įtraukimas;

7.2. visuomenės sveikatinimo priemonių integravimas į kitas veiklos sritis;

7.3. bendruomenės dalyvavimo skatinimas ir įtraukimas į visuomenės sveikatos stiprinimo veiklą;

8.  pagal kompetenciją užkrečiamųjų ligų profilaktika Savivaldybėje.

9.  bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdančiomis sveikatinimo veiklą.

 

Mūsų socialiniai partneriai:

  • Šilutės rajono savivaldybės įstaigos, administracija;
  • Šilutės rajono savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigos;
  • VšĮ „Šilutės ligoninė“
  • Asmens sveikatos įstaigos
  • Nevyriausybinės organizacijos;
  • Aukštosios mokyklos;
  • Viešosios įstaigos ir kt.

Skip to content