Direktorė Kristina Surplė

Tel. +370 659 67 304

+370 441 43 207

El. p. kristina.surple@silutessveikata.lt

31 kabinetas

Gyvenimo aprašymas

Darbotvarkė

Einamųjų metų lūkesčiai

Einamųjų metų veiklos lūkesčiai / einamųjų metų lūkesčiai Siektini rezultatai Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas / institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo vertins, ar nustatytos užduotys įvykdytos)
1. Užtikrinti projektinės veiklos „Augame žaismai“ ir „Neįtikėti metai“ vykdymą. Bus tęsiama veikla įgyvendinant projektą „Programos „Neįtikėtini metai“ pritaikymas ir įgyvendinimas Lietuvoje“, projekto kodas LT03-2-SAM-TF-001 finansuojamo 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ lėšomis.

 

Iki 2024 m. gruodžio 31 d. bus apmokyta 30 tėvų.
2. Bendradarbiaujant su pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigomis vykdyti Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto  prevencijos programą. Bus įgyvendintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. V-979 „Dėl Sveikatos stiprinimo programos, skirtos širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto profilaktikai, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatos ir organizuotas kokybiškas programos įgyvendinimas.

 

Iki 2024 m. gruodžio 31 d. bus apmokyta ne mažiau kaip 50 asmenų.
3. Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų,  kvalifikacijos kėlimas. Mokymai vykdomi pagal suderintas programas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Iki 2024 m. gruodžio 31 d. kvalifikaciją kėlusių darbuotojų dalis ne mažiau kaip 90 proc.

 

Skip to content