Atviri duomenys – tai pirminiai viešojo sektoriaus institucijų kaupiami ir laisvai prieinami duomenys, pateikiami tokiu formatu, kad būtų galima juos pritaikyti tolesniam pakartotiniam naudojimui. Visi asmenys šiuos duomenis gali pakartotinai naudoti ir platinti bet kokiu tikslu, nurodydami jų šaltinį ir tik tomis pačiomis sąlygomis, kuriomis buvo gauti.

Įstaiga netvarko ir nekaupia laisvai prieinamų ir pakartotinai naudoti teikiamų duomenų.

Informacija skelbiama vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu ,,DĖL BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBĖS  IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ INTERNETO SVETAINĖMS PATVIRTINIMO“.

 

Skip to content