Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūra

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAI
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai – tai sveikatos darbuotojai, dirbantys darželiuose ir mokyklose padedantys vaikams formuoti palankius sveikatai įgūdžius ir mokytis gyventi sveikiau. Jie skatina sveikai maitintis, būti fiziškai aktyviais ir rūpintis savo emocine sveikata.

Tikslas – vykdyti sveikatos priežiūrą mokyklose, padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

Uždaviniai:

  • Užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę kuriant sveiką aplinką mokyklose, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas.
  • Formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.
  • Numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią.
SVARBI INFORMACIJA:

LIETUVOS TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENA,
VAIKŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRA, DUOMENŲ RINKIMU IR APSAUGA, ANALIZĖ

-SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ MOKYKLOSE VYKDANČIŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTŲ FUNKCIJŲ, VYKDOMŲ PAGAL VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠĄ, METODINĖS REKOMENDACIJOS

-LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS (CUKRINIU DIABETU, BRONCHŲ ASTMA IR DERMATITU) SERGANČIŲ VAIKŲ, UGDOMŲ BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGOSE, SVEIKATOS PRIEŽIŪROS MOKYKLOSE METODINĖS REKOMENDACIJOS 

 

TEISĖS AKTAI:

METODINĖ MEDŽIAGA VSP SPECIALISTAMS

 

SMLPC metodinė medžiaga http://www.smlpc.lt/lt/metodine_medziaga/

Lankstinukai/ plakatai http://www.smlpc.lt/lt/atmintines_lankstukai_plakatai/

Edukaciniai filmukai sveikatos stiprinimo temomis http://www.smlpc.lt/lt/vaiku_sveikatos_stiprinimas/edukaciniai_filmukai_sveikatos_stiprinimo_temomis/

Sveikatos priežiūra ugdymo įstaigose http://www.smlpc.lt/lt/vaiku_sveikatos_stiprinimas/sveikatos_prieziura_ugdymo_istaigose/

Sveikatos mokymas http://www.smlpc.lt/lt/sveikatos_mokymas/patarimai/

Faktai prevencijos specialistams https://ntakd.lrv.lt/lt/naujienos/nauja-socialines-informacines-kampanijos-pirmiausia-isklausyk-medziaga-faktai-prevencijos-specialistams

https://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/documents/files/ListenFirst_fs_Prevention-workers_lt_PRINT2%20v52017-04-28(3)(1).pdf

Sveikatos statistika https://www.hi.lt/sveikatos-statistika.html  

https://www.hi.lt/sveikatos-statistika.html

http://www.ulac.lt/ataskaitos

Registrai ir IS https://www.hi.lt/registrai.html

Visuomenės sveikatos leidiniai https://www.hi.lt/lt/visuomenes-sveikatos-rekomendacijos.html

Mityba ir fizinis aktyvumas https://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/visuomenes-sveikatos-prieziura/mityba-ir-fizinis-aktyvumas-2

Sveikas senėjimas https://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/visuomenes-sveikatos-prieziura/sveikas-senejimas

Užkrečiamosios ligos https://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/visuomenes-sveikatos-prieziura/uzkreciamuju-ligu-valdymas

Apsinuodijimai http://www.apsinuodijau.lt/

Triukšmas https://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/visuomenes-sveikatos-prieziura/informacija-apie-triuksma

Traumos https://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/visuomenes-sveikatos-prieziura/traumatizmo-profilaktika

Psichikos sveikatos stiprinimas https://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/visuomenes-sveikatos-prieziura/psichikos-sveikatos-stiprinimas

Žalingi įpročiai https://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/visuomenes-sveikatos-prieziura/zalingu-iprociu-prevencija

ULAC http://www.ulac.lt/svietejiskos-akcijos

http://www.ulac.lt/lt/metodines-rekomendacijos

http://www.ulac.lt/lt/lankstukai

http://www.ulac.lt/lt/plakatai

http://www.ulac.lt/lt/infografikai

Kaip pildyti F-41 formą http://www.smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Metodine_medziaga/sveikatos_mokymas/Z.Javtokas.%20Savoku%20paaiskinimai.%202015.pdf

Jaunimo sveikatos tinklas http://www.sveikatostinklas.lt/

„Mokymosi pasiekimus sąlygojantys ir psichosocialines rizikas mažinantys mokyklos bendruomenės ir lyderystės veiksniai”
https://www.mf.vu.lt/images/Rekomendacijos_mokyklos_bendruomenei.pdf

Politikos gairių formavimo rekomendacijos
https://www.mf.vu.lt/images/Gaires_svietimo_politikai.pdf

Suaugusių (18-64 metų) ir vyresnio amžiaus (65 metų ir vyresnių) asmenų fizinio pajėgumo vertinimo metodika  http://dspace.lsu.lt/bitstream/handle/123456789/105/SAM%20projekto%20METODIN%c4%96_06.20.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

Skip to content