Finansinių ataskaitų rinkiniai

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

2024 metai

I ketvirtis

2023 metai

IV ketvirtis

III ketvirtis

II ketvirtis

I ketvirtis

2022 metai

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

2022 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2021 metai

2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

III ketvirtis

2021 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

II ketvirtis

2021 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

I ketvirtis

2021 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2020 metai 

2020 metų metinis finansinis ataskaitų rinkinys

III ketvirtis

2020 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

II ketvirtis

2020 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

I ketvirtis

2020 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2019 metai

IV ketvirtis

2019 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 1

2019 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2

III ketvirtis

2019 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

II ketvirtis

2019 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2019-06-30

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. birželio mėn. 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. birželio mėn. 30 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2019 m. birželio mėn. 30 d. duomenis

I ketvirtis

2019 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2019-03-31

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2018  metai

IV ketvirtis

2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2019-03-06

2018 m. informacija pagal veiklos segmentus

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laiktarpį pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis

finansavimo sumų likučiai

finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas

Pinigų srautų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis

Informacija apie pinigus ir ekvivalentus

III ketvirtis

2018 metų III ketv. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

II ketvirtis

2018 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Pažyma dėl finansavimo sumų

I ketvirtis

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis 

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Pažyma dėl finansavimo sumų

2017 metai

IV ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis

III ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis

II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis 

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis

I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis 

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis

2016 metai

IV ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis 

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2016 m. gruodžio 31 d.duomenis

III ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis 

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2016 m.rugsėjo 30 d. duomenis

II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis 

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2016 m.birželio 30 d. duomenis

I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis 

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis

2015 metai

I pusmetis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis

III ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis

IV ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis

2014 metai

I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. kovo 31 d. duomenis 

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. kovo 31 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2014 m. kovo 31 d. duomenis

II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. birželio 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. birželio 30 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2014 m. birželio 30 d. duomenis

III ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2014 m. rugsėjo 30 d. duomenis

IV ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis

Skip to content