NEMOKAMI UŽSIĖMIMAI ĮMONĖMS, ĮSTAIGOMS, BENDRUOMENĖMS

SUBURKITE 10-12 DALYVIŲ GRUPĘ IR REGISTRUOKITĖS

Pasiūlymas galioja iki 2022 m. gruodžio mėn.

Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras įmonėms, įstaigoms, organizacijoms bei bendruomenėms siūlo nemokamus grupinius užsiėmimus.

Šių paslaugų teikimo metu siekiama padėti asmenims rasti psichikos sveikatos rizikos veiksnius sukeliančių problemų sprendimo būdus, išmokyti konkrečių technikų ir (ar) metodų šioms problemoms spręsti, padėti apsibrėžti tikslus ir veiksmų seką siekiant tikslų, skatinti savęs pažinimą ir asmenybės augimą.

Galite rinktis Jums aktualius mokymus:

  • Asmeninių įgūdžių tobulinimo užsiėmimai psichologiniam atsparumui ugdyti (streso valdymo praktiniai užsiėmimai, emocijų atpažinimo ir išraiškos, konfliktų valdymo praktiniai užsiėmimai, kita).
  • Užsiėmimai, skirti įgyti žinių ir (ar) keisti nuostatas apie psichikos sveikatą, psichikos sveikatos rizikos veiksnius, pagalbos sau būdus bei profesionalios pagalbos prieinamumą.
  • Emocinės paramos teikimo užsiėmimai.
  • Kiti psichologinę gerovę stiprinantys užsiėmimai.

Teikiant grupines paslaugas, naudojami tik mokslo ir praktikos įrodymais pagrįsti metodai.

Grupinės paslaugos teikiamos 10-12 asmenų grupėms.

Bendra vienos grupės praktinių užsiėmimų trukmė negali būti trumpesnė nei 6 valandos.

Užsiėmimų trukmė gali būti skaidoma dalimis.

Pageidaujant dalyviams, išduodami pažymėjai apie dalyvavimą užsiėmimuose.

Jūsų patogumui užsiėmimai gali vykti kontaktiniu arba nuotoliniu būdu.

 Lietuvių arba rusų kalba.

Registracija nuskenavus QR kodą 

arba:

Pakeisti teksto dydį