Projektas „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“

 

   

2022 m. rugsėjo mėn. Šilutės rajono visuomenės sveikatos biuras gavo finansavimą ir pradėjo įgyvendinti projektą „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“

Projekto kodas – LT03-2-SAM-K01-019

Bendra projekto vertė –  197 808,36

Skirtas finansavimas – 178 027,52

Savivaldybės biudžeto lėšos – 19 780,84

Numatomas projekto įgyvendinimo laikotarpis – 18 mėn.

Finansuojama  2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo

Problema, kuriai spręsti inicijuotas projektas – prasta Šilutės rajono savivaldybės ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų materialinė bazė neleidžianti mokinių mokyklose tinkamai ugdyti visuomenės sveikatos klausimais, didinti jų fizinį aktyvumą ir saugumą.

Inicijuojamo projekto tikslas – gerinti prevenciją ir mažinti sveikatos netolygumus Šilutės rajono savivaldybės ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigose.
Projekto uždavinys – pagerinti Šilutės rajono savivaldybės ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetuose teikiamas paslaugas vaikams.

Projekto veiklos:
1.  Šilutės rajono savivaldybės ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų remontas;
2.  Šilutės rajono savivaldybės ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų metodinių priemonių įsigijimas.
Projekto tikslinės grupės – Šilutės rajono savivaldybės ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų mokiniai, visuomenės sveikatos specialistai dirbantys ugdymo įstaigose. Tikslinės grupės poreikiai susiję su kokybiškomis bei prieinamomis ugdymo paslaugomis, sveikatos ir saugumo stiprinimu.

Projekto veiklų įgyvendinimo metu planuojama suremontuoti sveikatos kabinetus 15-oje Šilutės rajono savivaldybių ugdymo įstaigų atliekant paprastojo remonto darbus: durų keitimą, lubų, sienų, grindų apdailą, inžinerinių sistemų keitimą.

Projekto veiklų įgyvendinimo metu planuojama įsigyti 28 komplektus metodinių priemonių ir aprūpinti jomis 28 Šilutės rajono savivaldybių ugdymo įstaigų sveikatos kabinetus.

Projekto metu bus pasitelkiama įvairių įstaigų partnerystė ir bendradarbiavimas, prisidedantis ne tik prie vietos bendruomenių, bet ir prie Klaipėdos regiono visuomenės sveikatos stiprinimo pasitelkiant vietos išteklių panaudojimą, tarpsektorinę partnerystę ir aktyvų ugdymo įstaigų bendruomenių įsitraukimą.
Numatoma, jog ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų atnaujinimas ir aprūpinimas metodinėmis priemonėmis paskatins vietinių ugdymo įstaigų, savivaldybių ir vietos bendruomenių atstovų dialogą, sustiprins sveikos gyvensenos įgūdžius vietiniame lygmenyje, pagerins vietos gyventojų supratimą apie sveikos gyvensenos naudą, padidins jų fizinį aktyvumą ir saugumą, prisidės prie visuomenės sveikatos stiprinimo vietos lygmenyje.

The project will use partnerships and cooperation between various institutions, contributing not only to local communities, but also to strengthening public health in the Klaipeda region through the use of local resources, intersectoral partnerships and active involvement of educational communities.
It is expected that the renovation and provision of methodological tools in educational institutions will stimulate dialogue between local educational institutions, municipalities and local communities, strengthen healthy lifestyle skills at the local level, improve local people’s understanding of the benefits of healthy lifestyle, increase physical activity and safety, and contribute to society. health promotion at the local level.

 

ATNAUJINTI SVEIKATOS KABINETAI IR PRADĖTAS PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMAS

Projektas „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“ yra viena iš iniciatyvų, kuriomis siekiama pagerinti Šilutės rajono savivaldybės mokinių sveikatą ir tobulinti sveikatos prevencijos priemones vietos lygmeniu.

 

Projekto tikslas yra pagerinti sveikatos prevenciją ir mažinti sveikatos netolygumus Šilutės rajono savivaldybės ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigose. Viena iš projektų veiklų tai  sveikatos kabinetų atnaujinimas – remonto darbai, kurie padės teikti aukštos kokybės visuomenės sveikatos paslaugas vaikams.

 

Remontas apima durų keitimą, lubų, sienų, grindų apdailą ir inžinerinių sistemų keitimą (pagal poreikį). Ši veikla padės užtikrinti, kad sveikatos kabinetai atitiktų aukščiausius sveikatos ir saugumo standartus.

Remonto darbai atlikti šių ugdymo įstaigų sveikatos kabinetuose:

Šilutės lopšelyje – darželyje  „Raudonkepuraitė“, remonto vertė 990,19 Eur.;

Šilutės pirmojoje  gimnazijoje, remonto vertė 1219,21 Eur.;

Vydūno gimnazijoje, remonto vertė 1052,47 Eur.;

Šilutės lopšelyje – darželyje „Pušelė“, remonto vertė 3269,82 Eur.;

Traksėdžių darželyje (M. Jankaus pagrindinės mokyklos Traksėdžių skyriuje), remonto vertė 994,73 Eur;

Šilutės lopšelyje – darželyje „Gintarėlis“, remonto vertė  5346,46 Eur.;

Saugų J. Mikšo pagrindinėje mokykloje, remonto vertė 4054,63 Eur.;

Vilkyčių pagrindinėje mokykloje, remonto vertė 3967,19 Eur.;

Švėkšnos Saulės gimnazijoje, remonto vertė 2913,64 Eur.;

Švėkšnos lopšelyje – darželyje, remonto vertė 2132,7 Eur.;

Juknaičių pagrindinėje  mokykloje, remonto vertė 2003,95 Eur.;

Usėnų pagrindinėje  mokykloje,  remonto vertė 3806,64 Eur.;

Katyčių pagrindinėje mokykloje,  remonto vertė 5741,66 Eur.;

Šilutės lopšelyje – darželyje „Žibutė“, remonto vertė 1001,47 Eur.;

Šilutės profesinio mokymo centre, remonto vertė 1001,71 Eur.

Iš viso sveikatos kabinetų remontams skirta 39 561, 67 Eur, panaudota – 39 496, 47  Eur.

 

Taip pat pradėtas metodinių priemonių įsigijimas. Sutarties vertė – 2 803,48 Eur.

Įsigytos priemonės:

Magnetinės sveiko maisto piramidės, lietuvių kalba;

Plakatai „Pagalvok, ką geri!“;

Plakatai „Ką daryti kai pyksti?“;

Plakatai „Kvėpavimo sistema“.

 

Tokie projektai, kaip šis, turi didelę reikšmę vietos  – mokyklų bendruomenėms, nes jie prisideda prie vietos sveikatos stiprinimo ir padeda kovoti su sveikatos netolygumais. Įgyvendinus šį projektą, Šilutės rajono savivaldybė ir vietos bendruomenės turės puikią galimybę bendradarbiauti ir sustiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius.

Numatoma, kad tolesnis projekto įgyvendinimas prisidės prie visuomenės sveikatos stiprinimo ir padės ugdymo įstaigoms teikti kokybiškas paslaugas mokiniams, kurie turės galimybę mokytis apie sveiką gyvenseną ir sveikatos išsaugojimą. Šis projektas yra puikus pavyzdys, kaip gamina veiksmingai prisidėti prie visuomenės sveikatos stiprinimo ir gerinti sveikatos prieinamumą savivaldybėje.

 

„Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“

Projekto kodas – LT03-2-SAM-K01-019

Bendra projekto vertė –  197 808,36 Eur.

Skirtas finansavimas – 178 027,52 Eur.

Savivaldybės biudžeto lėšos – 19 780,84 Eur.

Numatomas projekto įgyvendinimo laikotarpis – 18 mėn.

Finansuojama  2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo.

__________

 

Skip to content