Projektas „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“

 

   

 

 

2022 m. rugsėjo mėn. Šilutės rajono visuomenės sveikatos biuras gavo finansavimą ir pradėjo įgyvendinti projektą „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“

Projekto kodas – LT03-2-SAM-K01-019

Bendra projekto vertė –  197 808,36

Skirtas finansavimas – 178 027,52

Savivaldybės biudžeto lėšos – 19 780,84

Numatomas projekto įgyvendinimo laikotarpis – 18 mėn.

Finansuojama  2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo

Problema, kuriai spręsti inicijuotas projektas – prasta Šilutės rajono savivaldybės ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų materialinė bazė neleidžianti mokinių mokyklose tinkamai ugdyti visuomenės sveikatos klausimais, didinti jų fizinį aktyvumą ir saugumą.

Inicijuojamo projekto tikslas – gerinti prevenciją ir mažinti sveikatos netolygumus Šilutės rajono savivaldybės ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigose.
Projekto uždavinys – pagerinti Šilutės rajono savivaldybės ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetuose teikiamas paslaugas vaikams.

Projekto veiklos:
1.  Šilutės rajono savivaldybės ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų remontas;
2.  Šilutės rajono savivaldybės ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų metodinių priemonių įsigijimas.
Projekto tikslinės grupės – Šilutės rajono savivaldybės ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų mokiniai, visuomenės sveikatos specialistai dirbantys ugdymo įstaigose. Tikslinės grupės poreikiai susiję su kokybiškomis bei prieinamomis ugdymo paslaugomis, sveikatos ir saugumo stiprinimu.

Projekto veiklų įgyvendinimo metu planuojama suremontuoti sveikatos kabinetus 15-oje Šilutės rajono savivaldybių ugdymo įstaigų atliekant paprastojo remonto darbus: durų keitimą, lubų, sienų, grindų apdailą, inžinerinių sistemų keitimą.

Projekto veiklų įgyvendinimo metu planuojama įsigyti 28 komplektus metodinių priemonių ir aprūpinti jomis 28 Šilutės rajono savivaldybių ugdymo įstaigų sveikatos kabinetus.

Projekto metu bus pasitelkiama įvairių įstaigų partnerystė ir bendradarbiavimas, prisidedantis ne tik prie vietos bendruomenių, bet ir prie Klaipėdos regiono visuomenės sveikatos stiprinimo pasitelkiant vietos išteklių panaudojimą, tarpsektorinę partnerystę ir aktyvų ugdymo įstaigų bendruomenių įsitraukimą.
Numatoma, jog ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų atnaujinimas ir aprūpinimas metodinėmis priemonėmis paskatins vietinių ugdymo įstaigų, savivaldybių ir vietos bendruomenių atstovų dialogą, sustiprins sveikos gyvensenos įgūdžius vietiniame lygmenyje, pagerins vietos gyventojų supratimą apie sveikos gyvensenos naudą, padidins jų fizinį aktyvumą ir saugumą, prisidės prie visuomenės sveikatos stiprinimo vietos lygmenyje.

The project will use partnerships and cooperation between various institutions, contributing not only to local communities, but also to strengthening public health in the Klaipeda region through the use of local resources, intersectoral partnerships and active involvement of educational communities.
It is expected that the renovation and provision of methodological tools in educational institutions will stimulate dialogue between local educational institutions, municipalities and local communities, strengthen healthy lifestyle skills at the local level, improve local people’s understanding of the benefits of healthy lifestyle, increase physical activity and safety, and contribute to society. health promotion at the local level.

Pakeisti teksto dydį