VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURUI REIKALINGAS VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO IR STEBĖSENOS SPECIALISTAS

 

VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURUI REIKALINGAS VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO IR STEBĖSENOS SPECIALISTAS

Darbo sąlygos:

Darbo laiko norma 38 val. per savaitę;

26 darbo dienos atostogų;

Darbuotojų draudimas;

Kvalifikacijos kėlimo galimybės;

Komandiruotės pagal poreikį;

Pareiginės algos koeficientas  nuo 8 PABD.

     

                Specialistas privalo turėti aukštąjį ar jam prilygintą sveikatos mokslų studijų krypties grupės visuomenės sveikatos studijų krypties išsilavinimą ir diplomą, patvirtinantį suteiktą sveikatos mokslų bakalauro ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį. Taip pat specialistu gali dirbti:

asmenys, gavę aukštojo ar jam prilyginto sveikatos mokslų studijų krypties grupės reabilitacijos studijų krypties, ugdymo mokslų studijų krypties grupės pedagogikos arba edukologijos (sporto, fizinio aktyvumo, kūno kultūros srityse) studijų krypčių, sporto studijų krypties grupės pasiekimų sporto arba laisvalaikio sporto studijų krypčių išsilavinimą ir įgiję bakalauro (profesinio bakalauro) ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį;

asmenys, gavę aukštojo ar jam prilyginto socialinių mokslų studijų krypties grupės psichologijos studijų krypties išsilavinimą ir įgiję bakalauro ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį;

asmenys, gavę aukštojo ar jam prilyginto sveikatos mokslų studijų krypties grupės burnos priežiūros studijų krypties išsilavinimą ir įgiję bakalauro (profesinio bakalauro) ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį;

asmenys, gavę aukštojo ar jam prilyginto sveikatos mokslų studijų krypties grupės mitybos studijų krypties išsilavinimą ir įgiję bakalauro (profesinio bakalauro) ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį.

 

              Lauksime Jūsų gyvenimo aprašymo (CV) el. p. info@silutessveikata.lt iki spalio 4 d.

Skip to content