Nuolat stiprinami radiacinio pavojaus stebėjimo ir ankstyvojo perspėjimo pajėgumai

Radiacinio pavojaus stebėjimas ir ankstyvasis perspėjimas yra svarbus elementas vykdant branduolinių ar radiologinių incidentų ir avarijų prevenciją bei užtikrinant aplinkos bei žmonių apsaugą nuo nepageidaujamo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.
Radiacinės saugos centras (toliau – RSC), būdamas atsakingas už radiacinio pavojaus stebėjimą ir ankstyvąjį perspėjimą Lietuvoje, skiria ypatingą dėmesį šalies pajėgumams šioje srityje stiprinti. 2021–2022 m. RSC plėtojo radiacinio pavojaus perspėjimo galimybes:
• atnaujino Ankstyvojo radiacinio pavojaus perspėjimo sistemos (toliau – RADIS) įrangą;
• tarptautiniu lygmeniu plėtė radiologinės būklės stebėsenos galimybes;
• gerino technines radiologinės būklės stebėsenos galimybes;
• diegė papildomus pažangesnius sprendimus;
• dalyvavo įvairaus lygio funkcinėse ir stalo pratybose.
RADIS sistema, kurią sudaro 48 jonizuojančiosios spinduliuotės lygio aplinkoje matavimo stotys (44 jonizuojančiosios spinduliuotės lygio matavimo aplinkos ore stotys ir 4 Neries bei Nemuno vandenyse matavimo stotys), yra vienas pagrindinių radiacinio pavojaus stebėjimo ir ankstyvojo perspėjimo įrankių. RSC specialistai nuolat (24/7) stebi RADIS sistemos teikiamus matavimų duomenis apie jonizuojančiosios spinduliuotės lygį aplinkoje ir radionuklidų sudėtį, modeliuoja radioaktyviųjų medžiagų sklaidą, analizuoja stebėsenos ir prognozavimo rezultatus.
Daugiau informacijos apie pasirengimą branduolinei ar radiologinei avarijai galite rasti:
• Ekstremalioms situacijoms pasirengti skirtoje svetainėje www.lt72.lt
• RSC interneto svetainės skiltyje „Ką reikia žinoti apie pasirengimą branduolinei avarijai?“ https://bit.ly/3KZREn3
• Interaktyviame elektroniniame mokyme apie jonizuojančiąją spinduliuotę – www.radiacija.eu
• Leidinyje „Rekomendacijos gyventojams: kaip elgtis, jeigu įvyktų branduolinė arba radiologinė avarija?” https://bit.ly/3MXbNfn
Radiacinio saugos centro informacija
Skip to content