Metodinės rekomendacijos visuomenės sveikatos specialistams

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras vykdydamas iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą NR. 8.4.2-ESFA-V-622 „Vaikų ligų, traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktika, sveikatos priežiūros paslaugų vaikams prieinamumo ir kokybės gerinimas”  parengė „Sveikatos priežiūrą mokyklose vykdančių visuomenės sveikatos specialistų funkcijų, vykdomų pagal visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašą, metodines rekomendacijas” (http://www.smlpc.lt/media/image/Programos%20ir%20projektai/1_Metodines_rekomendacijos_sumak.pdf). Rekomendacijų pagalba siekiama padėti visuomenės sveikatos specialistui pasirinkti tinkamiausias veiklas konkrečios funkcijos įgyvendinimui, įgalinti imtis lyderio vaidmens organizuojant ir įgyvendinant mokykloje visuomenės sveikatos priežiūrą, sustiprintų visuomenės sveikatos specialisto, kaip mokyklos bendruomenės nario, pozicijas. Leidinys publikuojamas „Programos ir projektai – Europos Sąjungos struktūrinių fondų remiami projektai – Vaikams ir paaugliams palankių, kokybiškų ir veiksmingų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų plėtojimas” ir „Metodinė medžiaga – Vaikų sveikata” skiltyse.