Baziniai savižudybių prevencijos mokymai

Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vykdo nemokamus bazinius savižudybių prevencijos mokymus. Mokymai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-2298 „Dėl savižudybių prevencijos mokymų instruktorių veiklos ir bazinių savižudybių prevencijos mokymų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Baziniai savižudybių prevencijos mokymai – mokymai, per kuriuos savižudybių prevencijos mokymų instruktoriai moko bendruomenės narius atpažinti savižudybės rizikos ženklus, tinkamai į juos reaguoti ir paskatinti kreiptis psichologinės pagalbos.

Savižudybių prevencijos mokymų instruktorius – asmuo, turintis apraše nustatytą kvalifikaciją ir vykdantis savižudybių prevencijos mokymus bendruomenės nariams.

Mokymai skirti visiems Šilutės rajono savivaldybės gyventojams, sulaukusiems 16 metų. Bazinių mokymų trukmė – 3 valandos, iš kurių bent 1 valanda yra skiriama praktiniams įgūdžiams formuoti ir tobulinti. Baziniai mokymai vykdomi 10-20 asmenų grupei.

Mokymų programos metu analizuojamos šios savižudybių prevencijos temos:

Mitai ir faktai apie savižudybes. Savižudybės rizikos ženklai ir jų atpažinimas.

Ryšio su savižudybės grėsmę patiriančiu asmeniu užmezgimo pagrindai. Emocinės paramos teikimas ir svarba.

Pagalbos teikėjų vaidmuo ir identifikavimas bendruomenėje. Psichologinės pagalbos galimybės Lietuvoje.

Praktinis situacijų modeliavimas ir įgūdžių formavimas bei tobulinimas: savižudybės rizikos ženklų atpažinimo, ryšio užmezgimo su savižudybės grėsmę patiriančiu asmeniu ir nukreipimo pagalba.

Jeigu Jūsų ugdymo įstaigos bendruomenė norėtų dalyvauti mokymuose, kviečiame registruotis:

el.p. dalia.jukniene@silutessveikata.lt arba greta.urbonaite@silutessveikata.lt;

tel. (8 659) 01 468 arba (8 612) 60 760.

Skip to content